Databeskyttelse

Følgende personvernregler gjelder for bruk av nettstedet https://alko-garden.no (heretter "Nettsted").


Vi legger stor vekt på personvern. Innsamlingen og behandlingen av dine personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende datavernforskrifter, særlig EUs generelle datavernforskrift (GDPR). Vi samler inn og behandler dine personlige data for å kunne tilby den ovennevnte portalen. Denne erklæringen beskriver hvordan og for hvilket formål dine data samles inn og brukes, og hvilke alternativer du har i forhold til personlig informasjon. Ved å bruke dette nettstedet, samtykker du i innsamling, bruk og overføring av dine data i samsvar med dissee personvernreglene.

1. Ansvarlig organ

Ansvarlig organ for innsamling, behandling og bruk av dine personlige data i betydningen av GDPR er:

AL-KO Geräte GmbH
Peter Kaltenstadler, Sergio Tomaciello
Ichenhauser Straße 14
89359 Kötz

I tilfelle du vil protestere mot vår innsamling, bearbeiding elleer benyttelse av dine data, i henhold til denne datavernforskriften, totalt eller for enkeltformål, kan du rette din klage til adressen ovenfor. Du kan lagre og skrive ut disse personvernreglene når som helst.

2. Generell bruk av nettstedet

2.1 Tilgangsdata

Vi samler inn informasjon om deg når du bruker dette nettstedet. Vi samler automatisk informasjon om bruksadferd og samhandling med oss og registrerer data til datamaskinen eller mobilenheten. Vi samler, lagrer og bruker data om hver tilgang til vårt online tilbud (såkalte serverloggfiler). Til tilgangsdata hører navn og URL for den hentede filen, dato og klokkeslett for tilgang til filen, overført datakvantitet, melding om vellykket henting (HTTP-svarskode), nettlesertype og nettleserversjon, operativsystem, refereringsadresse (dvs. den tidligere besøkte siden), IP-adresse og den forespørrende leverandøren.

Vi bruker disse loggdata uten anordning til deg eller andre profilering for statistiske evalueringer for drift, sikkerhet og optimalisering av vårt nett-tilbud, men også for den anonyme samlingen av antall besøkende på vår nettside (trafikk) samt omfanget og bruken av vår nettside og tjenester, samt for faktureringsformål for å måle mottatte klikk for våre samarbeidspartnere. Ved hjelp av denne informasjonen kan vi stille personlig og nettstedrelatert innhold til rådighet, og analysere trafikk, finne og reparere feil og forbedre våre tjenester. Vi forbeholder oss retten til å sjekke loggdataene etterpå, dersom det på grunnlag av konkrete bevis foreligger legitim mistanke om ulovlig bruk. IP- adresser lagrer vi for en begrenset periode i loggfilene, hvis dette kreves for sikkerhetsformål, for levering av tjenester eller oppgjør for en tjeneste, for. F.eks hvis du bruker et av våre tilbud. Etter å ha kansellert bestillingsprosessen, eller etter betaling, sletter vi IP-adressen hvis denne ikke lenger er nødvendig for sikkerhetsformål. Vi lagrer også IP-adresser hvis vi har en konkret mistanke om at en forbrytelse er knyttet til bruken av vår nettside. Vi lagrer også som en del av kontoen din dato for ditt siste besøk (f.eks. ved registrering, innlogging, klikk på lenker etc.).


2.2 e-postkontakt

Når du kontakter oss (f.eks. via kontaktskjema eller e-post) lagrer vi dine detaljer for behandling av forespørselen, samt i tilfelle oppfølgingsspørsmål oppstår. Vi lagrer og bruker andre personopplysninger bare når du samtykker eller dette er lovlig tillatt uten særskilt samtykke.

2.3 Google Analytics

Vi bruker Google Analytics, en webanalysetjeneste levert av Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruker såkalte "cookies", (informasjonskapsler), tekstfiler som er lagret på datamaskinen din og det muliggjør en analyse av din bruk av nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om bruken av dette nettstedet av besøkende overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der.

Ved aktivering av IP-anonymisering på denne nettsiden blir din IP-adresse av Google i medlemslandene i EU eller i andre stater tilsluttet avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, på forhånd forkortet. Kun i spesielle tilfeller blir hele IP-adressen overført til en Google-server i USA og forkortet der. IP-anonymisering er aktiv på denne nettsiden. På vårt oppdrag vil Google bruke denne informasjonen til å vurdere din bruk av nettstedet for å utarbeide rapporter om nettstedaktivitet og for å kunne tilby videre tjenester forbundet med bruk av nettsiden og av Internett til oss.

IP-adressen som overføres av Google Analytics fra din nettleser, vil ikke bli slått sammen med andre data fra Google. Du kan forhindre lagring av informasjonskapslene ved å stille inn nettleserprogrammet tilsvarende. Vi vil gjøre deg oppmerksom på at du i dette tilfellet kanskje ikke har alle funksjonene til denne nettsiden til rådighet.

Du kan også forhindre at informasjonen generert av informasjonskapselen og dens bruk av nettstedrelaterte data (inkludert din IP-adresse) sendes til Google, samt forhindre behandling av disse dataene fra Google ved å følge nedenstående lenke for å laste ned tilgjengelig nettleser plugin og installere den: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternativt til nettleserpluggen eller i nettlesere på mobilenheter kan du klikke på følgende lenke for å angi en opt-out informasjonskapsel, som vil forhindre at Google Analytics opptar noe på denne nettsiden i fremtiden (denne Opt-Out informasjonskapselen virker bare i denne nettleseren og bare for dette domenet. Sletter du informasjonskapslene i nettleseren din, må du klikke denne lenken igjen): Deaktiver Google Analytics


2.4 Juridisk og lagringshistorikk

Rettsgrunnlaget for databehandling i henhold til de foregående avsnittene er Art. 6 nr. 1 bokstav f) GDPR. Våre interesser innen databehandling er spesielt å sikre driften og sikkerheten for nettstedet, undersøkelse av typen og måten å bruke nettstedet på for besøkende, og forenkle bruken av nettsiden.

Med mindre det er spesielt angitt, lagrer vi kun personlig informasjon så lenge som dette er nødvendig for å oppfylle de erklærte formål.


3. Dine rettigheter som gjenstand for databearbeiding

I henhold til gjeldende lover har du forskjellige rettigheter med hensyn til dine personlige data. Hvis du vil hevde disse rettighetene, send vennligst din anmodning pr e-post eller post med en klar identifikasjon av din person til adressen nevnt i nummer 1.

Nedenfor finner du en oversikt over dine rettigheter.


3.1 Rett til bekreftelse og informasjon

Du har rett til når som helst å motta bekreftelse fra oss om dine personopplysninger blir bearbeidet. I så fall har du rett til å få en gratis informasjon om lagringen av dine personlige data sammen med en kopi av disse dataene. Videre har du rett til følgende opplysninger:

1. Behandlingsformål;
2. Kategoriene av personopplysninger som behandles;
3. Mottakerne eller mottakergruppene som personlig informasjon er overlatt til eller ennå ikke offentliggjort, særlig med mottakere i tredje land eller internasjonale organisasjoner;
4. Om mulig, den planlagte varigheten som personopplysningene lagres for eller, hvis det ikke er mulig, kriteriene for varighet;
5. Eksistensen av rett til rettelse eller sletting av dine personlige data eller begrensning av behandling av den ansvarlige, eller rett til å protestere mot denne behandlingen;
6. Eksistensen av rett til å appellere til en tilsynsmyndighet;
7. Hvis personopplysningene ikke er hentet fra deg, all tilgjengelig informasjon om opprinnelsen til dataene;
8. Eksistensen av automatisert beslutningstaking, inkludert profilering i henhold til Art. 22 nr. 1 og 4, GDPR og, i hvert fall i disse tilfellene - meningsfull informasjon om den involverte logikken, samt konsekvensene og den påtenkte virkningen av slik behandling for deg. Blir personlig informasjon formidlet til et tredjeland eller til en internasjonal organisasjon har du rett til å motta de riktige garantiene i samsvar med Art. 46 GPRD i forbindelse med overføringen.


3.2 Rett til beriktigelse

Du har rett til å forlange at feil rettes uten forsinkelse når det gjelder dine personlige data. Under hensyn til formålet har du rett til å forlange fullføring av ufullstendige personopplysninger - også ved hjelp av en tilleggserklæring.

3.3 Rett til å slette ("rett til å bli glemt")

Du har rett til å be oss om at personlig informasjon om deg blir umiddelbart slettet, og vi er forpliktet til straks og uoppholdelig å slette oppgitt personlig informasjon såsant ikke en av følgende grunner er til stede:

1. Personopplysningene er for de formålene de er innsamlet eller for andre former for bearbeiding, ikke lenger nødvendige.
2. Du tilbakekaller ditt samtykke til behandlingen som nevnt i Art. 6 nr. 21 GDPR bokstav a eller art. 9 nr. 2 bokstav a av GDPR, og det mangler annet juridisk grunnlag for behandling.
3. Du protesterer mot behandlingen i samsvar med art. 21 (1) GDPR og det er ingen legitime grunner til behandlingen, eller du protesterer i samsvar med Art. 21 nr. 2 i GDPR mot behandlingen.
4. Personopplysningene ble behandlet ulovlig.
5. Sletting av personopplysninger er å oppfylle en lovlig forpliktelse i henhold til unionens eller medlemsstatenes nasjonale lovgivning, som vi er underlagt.
6. Personopplysningene er gitt i forhold til tjenestene som tilbys Informasjonssamfunn i henhold til Art. 8 (1) GDPR.

Har vi gjort personopplysningene offentlige og er vi forpliktet til å slette dem, så vi tar hensyn til tilgjengelig teknologi og implementeringskostnadene, hensiktsmessige tiltak, inkludert tekniske, for å informere ansvarlige for behandling av personopplysninger om at du forlanger sletting av alle koblinger til denne personlige informasjonen eller kopier eller duplikasjoner av slike personopplysninger.

3.4 Rett til å begrense behandlingen

Du har rett til å be oss om å begrense behandlingen hvis noen av følgende betingelser er gitt:

1. Nøyaktigheten av dine personlige opplysninger er bestridt av deg, og det for en periode som tillater oss å verifisere nøyaktigheten av dine personlige opplysninger;
2. behandlingen er ulovlig og du avslo sletting av dine personlige data og i stedet forlangte begrenset bruk av personopplysninger;
3. Vi bruker ikke lenger personopplysningene til behandling. Du krever imidlertid at dataene skal hevdes, utøves eller forsvares av juridiske krav, eller;
4. Du protesterer mot behandlingen i henhold til Art. 21 (1) GDPR så lenge det ikke er sikkert at de legitime grunnene til vår bedrift oppveier din.


3.5 Rett til dataoverføringsmulighet

Du har rett til at personlig informasjon du gir oss foreligger i et strukturert, gangbart og maskinlesbart format, og du har rett til å overføre disse dataene til en annen person gjennom oss uten hindring, forutsatt at:

1. Behandlingen med samtykke i samsvar med Art. 6 nr. 1 bokstav a GDPR eller Art. 9 (2) (a) GDPR eller på en kontrakt basert på Art. 6 nr. 1 bokstav b GDPR og
2. Behandling skjer ved hjelp av automatiserte metoder.

Når du utøver din rett til dataoverførbarhet i samsvar med nr. 1, har du rett til å forlange formidling av den personlige informasjonen direkte fra oss til en annen ansvarlig, så vidt dette er teknisk mulig.

3.6 Rett til protest

Du har rett til, av grunner som oppstår i din spesielle situasjon, når som helst å gjøre innvendinger mot behandling av dine personopplysninger med grunnlag i Art. 6 nr. 1 bokstav e eller f i GDPR, dette gjelder også for profilering basert på disse bestemmelsene. Vi behandler ikke lenger personopplysninger, med mindre vi kan vise til obligatorisk tvingende verneverdige årsaker til behandlingen, hvor dine interesser, rettigheter og friheter er overveiende, eller behandlingen tjener til å gjøre gyldig påstand eller forsvar av juridiske krav.

Hvis personopplysninger behandles av oss for å drive direktereklame, har du rett til, til enhver tid å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger med henblikk på slik reklame; dette gjelder også for profilering, såsant det er i forbindelse med slik direktereklame.

Du har rett til, av grunner som oppstår fra din spesielle situasjon, å reise innvendinger mot behandling av dine personopplysninger for vitenskapelig eller historisk forskningsformål eller for statistiske formål i samsvar med Art. 89 nr. 1 i GDPR, med mindre behandling er nødvendig for å oppfylle en oppgave av offentlig interesse.


3.7 Automatiserte beslutninger inkludert profilering

Du har rett til ikke å godta en automatisert behandling - inkludert profileringbaser avgjørelse som utsetter deg for en juridisk effekt eller påvirker deg på en lignende måte.

3.8 Rett til å tilbakekalle samtykke om datavern

Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger når som helst.

3.9 Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i den medlemsstaten hvor du er bosatt, hvor du arbeider eller hvor da antar at overtedelsen i form av behandlingen av dinepersonopplysninger er ulovlig.

4. Datasikkerhet

Vi gjør vårt ytterste for å sikre dine data i samsvar med gjeldende lovgivning om datavern og tekniske muligheter.

Dine personlige data blir overført kryptert hos oss. Dette gjelder dine bestillinger og også til kundeinnlogging. Vi bruker kodingsystemet SSL (Secure Socket Layer), men påpeker at dataoverføring over Internett (f.eks. ved kommunikasjon via e-post) kan ha sikkerhetsluker. En fullstendig beskyttelse av data mot uautorisert tilgang fra en tredjepart er umulig.

For å beskytte dataene dine opprettholder vi tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som vi alltid tilpasser til toppmoderne teknologi. Vi garanterer heller ikke at tilbudet vårt vil være tilgjengelig på bestemte tidspunkter. Forstyrrelser, avbrudd eller feil kan ikke utelukkes. Serverne vi bruker, blir regelmessig og nøye sikret.


5. Automatisk beslutningsprosess

Det er ingen automatisert beslutningsprosess basert på innsamlet personlig informasjon.

6. Overføring av data til tredjepart, ingen dataoverføring til tredjeland

Vi bruker i utgangspunktet bare dine personlige opplysninger i vår bedrift.

Hvis og for så vidt vi engasjerer tredjeparter i utførelsen av kontrakter (f.eks. logistikkleverandører) mottar disse kun personopplysningene i det omfang som er nødvendig for den tilsvarende tjenesten.

I tilfelle vi setter ut bestemte deler av databehandlingen ("ordrebehandling"), forplikter vi oppdragsutøveren kontrakstmessig til, bare å bruke personlige data i samsvar med kravene i databeskyttelsesloven og beskytte rettighetene til angjeldende person.

Dataoverføring til byråer eller personer utenfor EU og utenfor tilfellene nevnt i denne erklæringen i punkt 2.3, finner ikke sted og er ikke planlagt.


7. Datavernansvarlig

Hvis du har spørsmål eller bekymringer om personvern, vennligst kontakt oss hos vår datavernansvarlige:

AL-KO Geräte GmbH
Datenschutzbeauftragter
Ichenhauser Straße 14
89359 Kötz
datenschutz@alko-garten.de

8. Nettanalyse med Google Analytics

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruker såkalte "cookies", (informasjonskapsler) tekstfiler som er lagret på datamaskinen din, og som tillater en analyse av din bruk av nettstedet. Informasjonen som informasjonskapslene gir om din bruk av dette nettstedet overføres vanligvis til en server for Google i USA og lagres der. Ved aktivering av IP-anonymisering på dette nettstedet, vil din IP-adresse fra Google bli forkortet innenfor medlemsstatene i EU eller andre parter i Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Kun i spesielle tilfeller blir hele IP-adressen overført til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne av operatøren av dette nettstedet vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere bruken av nettstedet ditt, for å sammenstille rapporter om nettstedaktivitet og å tilby andre tjenester relatert til bruken av nettstedet og internettbruken til nettstedoperatøren. Den IP-adressen som innhentes innenfor rammene av Google Analytics blir ikke slått sammen med andre data fra Google. Du kan avvise bruken av cookies ved å velge tilsvarende innstilling på din nettlesers programvare; vi vil imidlertid påpeke at du i så fall ikke vil kunne bruke alle funksjonene på denne nettsiden. Du kan også forhindre at data generert av informasjonskapslen og relatert til din bruk av nettsiden (inkl. IP-adresse) sendes til Google, samt behandlingen av disse dataene av Google, ved å laste ned og installere nettleser plug-in tilgjengelig på følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Du kan forhindre innsamlingen av Google Analytics ved å klikke på følgende kobling. En opt-out cookie vil bli satt som vil forhindre fremtidig samling av dataene dine når du besøker denne nettsiden. Hvis du vil ha mer informasjon om vilkår for bruk og personvern, kan du se Google Analytics-vilkårene eller Google Analytics-oversikten. Vær oppmerksom på at på denne nettsiden har Google Analytics blitt utvidet med koden "gat._anonymizeIp ();" for å sikre en anonym samling av IP-adresser (såkalt IP-Masking)..


9. Bruk av Google remarketing

Dette nettstedet bruker remarketingfunksjonen til Google Inc. Funksjonen er utformet for å presentere interessebaserte annonser til nettsider i Google-nettverket. En såkalt informasjonskapsel lagres i nettleseren til nettstedets besøkende, den gjør det mulig å gjenkjenne den besøkende når vedkommende besøker nettsider som tilhører Google-annonseringsnettverket. På disse sidene kan besøkende presenteres for annonser som er relatert til innhold som den besøkende tidligere har sett på nettsider som bruker Googles remarketingfunksjon. Google hevder at de ikke samler inn personlig informasjon under denne prosessen. Men hvis du ikke ønsker å bruke Google Remarketing, kan du deaktivere den ved å velge de riktige innstillingene under https://www.google.com/settings/ads. Alternativt kan du deaktivere bruk av informasjonskapsler for interessebasert annonsering gjennom annonsenettverksinitiativet ved å følge instruksjonene i https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.


10. Google Adwords 

Vår nettside bruker Google konverteringssporing. Hvis du har nådd nettstedet vårt via en annonse levert av Google, vil Google AdWords sette en informasjonskapsel på datamaskinen. Koden for konverteringssporing er angitt når en bruker klikker på en Google-levert annonse. Disse informasjonskapslene mister gyldigheten etter 30 dager og brukes ikke til personlig identifikasjon. Hvis brukeren besøker visse sider på nettstedet vårt, og informasjonskapselen ikke er utløpt, kan vi og Google erkjenne at brukeren klikket på annonsen og ble omdirigert til denne siden. Hver Google AdWords-kunde mottar en annen informasjonskapsel. Informasjonskapsler kan ikke spores gjennom AdWords-annonsørers nettsteder. Informasjon innhentet ved hjelp av konverteringskapsler brukes kun for å lage konverteringsstatistikken for AdWords-kunder som bruker konverteringssporing. Annonsørene vet så det totale antall brukere som klikket på annonsen og ble ledet videre til en side merket med en konverteringssporing. Imidlertid mottar de ikke noen informasjon som personlig identifiserer brukere.

Hvis du ikke vil delta i sporing, kan du avvise den nødvendige innstillingen av en informasjonskapsel - for eksempel via en nettleserinnstilling som vanligvis deaktiverer automatisk innstilling av informasjonskapsler, eller angi nettleseren din for å blokkere informasjonskapsler fra domenet googleleadservices.com.

Vær oppmerksom på at du ikke kan slette opt-out-informasjonskapslene så lenge du ikke vil registrere måldata. Hvis du har slettet alle informasjonskapslene i nettleseren din, må du angi den respektive tilbakekallingsmenyen igjen.

11. Personvernregler for bruk av YouTube 

Vår nettside bruker plugins fra den Google-drevne YouTube-siden. Nettstedoperatør er YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Når du besøker et av våre YouTube-plugin-aktiverte nettsteder, vil du være koblet til tjenerne til YouTube. Den forteller YouTube-serveren hvilken av våre sider du har besøkt. Hvis du er logget inn på YouTube-kontoen din, kan YouTube tillate deg å knytte nettleseradministrasjonen direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved å logge deg ut av YouTube-kontoen din. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du håndterer brukerdata, kan du se YouTubes personvernregler www.google.de/intl/de/policies/privacy.

12. Bruk av sosiale plugins fra Facebook 

Vår nettside bruker såkalte sosiale plugins ("plugins") fra det sosiale nettverket Facebook. Denne tjeneste tilbys av selskapet Facebook Inc.("Leverandør"). Facebook drives av Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook"). En oversikt over plugins og deres utseende finner du her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Når du besøker en av våre hjemmesider som inneholder en slik plugin, etablerer nettleseren en direkte forbindelse til serverne til Facebook. Innholdet i plugin overføres fra leverandøren direkte til din nettleser og blir integrert i siden. Ved å integrere plug-in mottar leverandører informasjon om at nettleseren har åpnet den tilsvarende siden av vår nettside, selv om du ikke har noen profil eller er registrert i tilsvarende sosiale nettverk, eller ikke er logget inn. Denne informasjonen (inkludert din IP-adresse) blir overført fra nettleseren din direkte til en server til leverandøren i USA og lagret der.

Hvis du er logget inn på et av de sosiale nettverkene, kan leverandørene knytte besøket på vår hjemmeside direkte til din profil på Facebook eller Google+. Hvis du samhandler med plug-ins, som for eksempel "liker knappen" - eller trykker på "+1" -knappen, blir den tilsvarende informasjonen også overført direkte til en server av leverandøren og lagret der. Informasjonen vil også bli publisert på det sosiale nettverket og vises for kontaktene dine.

ZFormålet og omfanget av datainnsamling og videre bearbeiding og bruk av data fra leverandørene samt dine rettigheter og måter å beskytte ditt privatliv på, kan du se i personvernerklæringen til leverandører. Personvernregler for Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Hvis du ikke vil at Facebook skal tilknytte dataene samlet inn via vår nettside direkte med profilen din i det respektive sosiale nettverk, må du logge deg ut av det aktuelle nettverket før du besøker nettstedet vårt. Du kan også forhindre nedlasting av plug-ins med Add-ons for din nettleser, f.eks.Facebook-Plug-ins med „Facebook Blocker“ (https://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

13. Bruk av Facebook Remarketing 

Dette nettstedet bruker remarketingfunksjonen "Egendefinerte målgrupper" fra Facebook Inc. („Facebook“). Denne funksjonen tjener til å presentere besøkende på denne nettsiden, som en del av besøket på det sosiale nettverket Facebook, interessebaserte annonser ("Facebook-annonser"). For dette formålet ble Facebook remarketing-taggen implementert på denne nettsiden. Gjennom denne taggen gjøres en direkte forbindelse til Facebook-serverne når du besøker nettstedet. Det overføres til Facebook-serveren at du har besøkt denne nettsiden, og Facebook tilordner denne informasjonen til din personlige Facebook-brukerkonto. For mer informasjon om innsamling og bruk av data av Facebook og dine rettigheter i denne forbindelse og måter å beskytte ditt privatliv på, se personvernpolitikken til Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy.
Alternativt kan du deaktivere remarketingfunksjonen "Egendefinerte målgrupper" under https://www.facebook.com/settings/?tab=ads. For dette må du være logget inn på Facebook.

14. Klarna personvernerklæring 

Bruk av personlige data når du velger Klarna som betalingsmetode:

Hvis du har bestemt deg for Klarnas betalingstjenester Klarna Faktura og Klarna Avbetaling som betalingsalternativ, har du gått med på at vi for å avvikle fakturakjøpet og for å kunne foreta identitets- og soliditetsbekreftelser, har behov for følgende personopplysninger: for- og etternavn, adresse, fødselsdato, kjønn, e-postadresse, IP-adresse, telefonnummer og de nødvendige dataene for behandling av bestillingen, slik som antall artikler, artikkelnummer, fakturabeløpet og merverdiavgift i prosent, og du samtykker i at vi overfører disse til Klarna. Overføringen av disse dataene setter Klarna i stand til å behandle kjøpet med ønsket fakturering og opprette en faktura, samt utføre identitets- og kredittsjekk.

Slik har Klarna i følge loven om personvern en legitim interesse i overføring av personlig informasjon om kjøperen i samsvar med loven og krever dette for å innhente informasjon fra økonomisk kreditt for å foreta identitet- og kreditt sjekker. I Tyskland kan disse være følgende kredittforetak:

| Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tyskland
| CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München, Tyskland
| Kredittreform Bremen Dahlke KG, Contrescarpe 17, 28203 Bremen
| Infoscore Consumer Data GmbH, Carl-Bertelsmann-Strasse 270, 33311 Gütersloh, Tyskland

Som en del av beslutningen om etablering, gjennomføring eller avslutning av kontraktsforhold, benytter Klarna bortsett fra en verifikasjon av adresse også informasjon om kjøperens tidligere betalingsforhold og sannsynlighetsverdiene for dette forholdet i fremtiden. Beregningen av denne poengverdien blir utført av Klarna basert på en vitenskapelig anerkjent matematisk statistisk metode. Slik vil Klarna også bruke adressedata, blant annet. Skulle det vise seg etter denne beregningen at du ikke er kredittverdig, vil Klarna informere deg om dette umiddelbart.

Tilbakekalling av bruk av personopplysninger mot Klarna

1. Du kan alltid trekke tilbake ditt samtykke til Klarnas bruk av personopplysninger. Allikevel har Klarna eventuelt videre fullmakt til å behandle personopplysninger, bruk og overføring, i den grad det er nødvendig for avtalefestet betaling via Klarna tjenester, er pålagt ved lov eller kreves av en domstol eller offentlig etat.

2. Selvfølgelig, kan du alltid få informasjon om de lagrede Klarna personopplysninger. Denne retten er garantert av loven om personvern. Skulle du som kjøper ønske dette, eller du vil meddele Klarna endringer i de lagrede data, kan du henvende deg til datenschutz@klarna.de.

15. Bruk av WhatsApp 

Vår nettside refererer til tjenesten "WhatsApp" for å kontakte AL-KO service team. En ekstern applikasjon av WhatsApp-tjenesten åpnes manuelt eller ved å klikke på en kobling. WhatsApp-tjenesten drives av WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Hvis du bruker WhatsApp-tjenesten, blir dataene dine overført til WhatsApp. Hvis du bruker WhatsApp, godtar du vilkårene for bruk og personvern for WhatsApp https://www.whatsapp.com/legal.

16. Informasjonstekst for den elektroniske personvernpolitikken til annonseringspartneren for Sovendus Sales (kupongtilbud) 

Kupongtilbud hos Sovendus GmbH: For valget av et aktuelt interessant kupongtilbud, blir fra vår side e-postadressen og din IP-adresse sendt med psevdonym og kryptert til Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (art 6 para.1 f GDPR). Hashverdien med psevdonym av e-postadressen vil bli brukt til å ta hensyn til eventuell innvending mot reklame fra Sovendus (art. 21 nr.3, art 6 para.1 c GDPR). IP-adressen brukes av Sovendus utelukkende for datasikkerhetsformål og er vanligvis anonymisert etter sju dager (art 6 para.1 f GDPR). I tillegg vil vi for faktureringsformål, gi psevdonym til ordrenummeret, ordreverdien med valuta, økt-ID, kupongkode og tidsstempel til Sovendus (art. 6 para.1 f GDPR). Hvis du er interessert i et kupongtilbud fra Sovendus, er det ingen reklamekonflikt med e-postadressen din, og du klikker på kupongbanneret som bare vises i dette tilfellet. Vi vil kryptere adressen din, navn og e-postadresse til Sovendus Klargjøring av kupongen (Art. 6 nr.1 b, f DSGVO).

For mer informasjon om behandling av dataene dine ved Sovendus, vennligst se retningslinjene for personvern på www.sovendus.de/datenschutz.

17.
Informasjonstekst for Outbrain (Native Ads and Remarketing) annonseringspartners personvernerklæring på nettet 

Dette nettstedet bruker teknologi fra Outbrain Inc. ("Outbrain", 39W 13th Street New York, NY 10011 USA). Dette gjør det mulig for våre partnere å målrette annonsering på nettsteder for Internett-brukerne som er interessert i våre tilbud, eller å samle inn data om dem. Teknologien er avhengig av en analyse av brukeradferd basert på informasjonskapsler. Denne annonsen vises bare på Outbrain-reklame, enten på Outbrain Engages annonseplass eller på Outbrain Extended Network. Hvis du ikke vil at interessebasert annonsering skal bli vist deg, kan du deaktivere denne funksjonen her: https://www.outbrain.com/legal/privacy#advertising_behavioral_targeting

18. Bruk av Google Maps

Vår nettside bruker Google Maps karttjeneste levert av Google LLC, 1600 Amfitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). For at Google-kartene vi bruker skal å bli inkludert og vises i nettleseren din, må nettleseren koble til en Google-server, som også kan være lokalisert i USA, når du besøker kontaktsiden. I tilfelle at personlig informasjon er overført til USA, har Google underlagt seg EU-US Privacy Shield. Dette gir Google informasjon om at IP-adressen til enheten din er brukt til å få tilgang til kontaktsiden på nettstedet vårt. Rettslig grunnlag er artikkel 6 para. 1 s. 1 lit. f DSGVO, basert på vår legitime interesse for integrering av en karttjeneste for å etablere kontakt.

Hvis du besøker Google Maps-tjenesten på nettstedet vårt, mens du er logget på Google-profilen din, kan Google også koble denne hendelsen til din Google-profil. Hvis du ikke ønsker å være tilknyttet din Google-profilen, må du logge deg ut av Google før du kaller opp vår kontaktside. Google lagrer dataene dine og bruker den til annonsering, markedsundersøkelse og personlig visning av Google Maps. Du kan motsette deg denne datainnsamlingen fra Google.

Vennligst se Googles personvernregler og vilkårene for bruk av Google Maps for mer informasjon.


19. Bruke Re-Targeting Criteo

Vår nettside bruker informasjonskapsler / annonserings-IDer for reklameformål. Dette gjør at vi kan vise våre annonser til besøkende som er interessert i våre produkter på tilknyttede nettsteder, apper og e-post. Re-targeting-teknologier bruker informasjonskapsler eller kampanje-IDer og viser annonsering basert på tidligere nettleseradferd. For å avvise denne interessebaserte annonseringen, vennligst besøk følgende nettsteder:
https://www.networkadvertising.org/choices
https://www.youronlinechoices.com

Vi kan utveksle informasjon som tekniske identifikatorer fra din registreringsinformasjon på vår nettside eller vårt CRM-system med pålitelige annonseringspartnere. Dette vil forbinde enhetene og / eller miljøene dine og gi deg en problemfri brukeropplevelse med enhetene og miljøene du bruker. For mer informasjon om disse sammenkoblingsmulighetene, vennligst se personvernreglene som du finner i de nevnte plattformene eller forklaringene nedenfor.

Personvernregler for Criteo: https://www.criteo.com/de/privacy

Criteo er lagret på grunnlag av art 6 para. 1 f GDPR. AL-KO Geräte GmbH har en legitim interesse for å vise informasjon skreddersydd til brukeren. Dette mot bakgrunnen av brukerrelevant annonsering.

20. Bruk av Doubleclick by Google 

Vår nettside bruker DoubleClick by Google, en tjeneste fra Google LLC, 1600 Amfitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). DoubleClick bruker informasjonskapsler og lignende teknologier for å vise annonser som er relevante for deg. Bruk av DoubleClick gjør at Google og dets tilknyttede nettsteder kan vise annonser basert på tidligere besøk til våre eller andre nettsteder på Internett. Dataene samlet i denne konteksten kan overføres av Google for evaluering til en server i USA og lagres der. I tilfelle at personlig informasjon er overført til USA, har Google underlagt seg EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/welcome).

Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved å sette nettleseren din i samsvar med dette (som beskrevet ovenfor); Vi påpeker imidlertid at du i dette tilfellet ikke kan bruke alle funksjonene på nettstedet fullt ut. Du kan også forhindre at Google samler informasjon om informasjonskapsler og nettstedrelaterte data, og hvordan Google behandler dataene ved å laste ned og installere DoubleClick Deaktiver nettleserplugin-modulen. Som et alternativ til nettleser plugin-modulen eller i nettlesere på mobilenheter, kan du deaktivere knappen Personlig annonsering i Google Ads Preferences. I så fall viser Google bare generell annonsering som ikke er valgt ut fra informasjonen du har samlet om deg.

Mer informasjon finner du i personvernerklæringen til Google (https://policies.google.com/privacy?hl=de).
Lagring av Google DoubleClick er basert på art. 6 para. 1 f GDPR. AL-KO Geräte GmbH har en legitim interesse for å vise informasjon skreddersydd til brukeren. Dette mot bakgrunnen av brukerrelevant annonsering.

21. Bing-annonser 

Vår nettside bruker Bing Ads, en tjeneste fra Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Microsoft"). DoubleClick bruker informasjonskapsler og lignende teknologier for å vise annonser som er relevante for deg. Bruk av DoubleClick gjør at Google og dets tilknyttede nettsteder kan vise annonser basert på tidligere besøk til våre eller andre nettsteder på Internett. Dataene samlet i denne konteksten kan overføres av Google for evaluering til en server i USA og lagres der. I tilfelle at personlig informasjon er overført til USA, har Google underlagt seg EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/welcome).

Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved å sette nettleseren din i samsvar med dette (som beskrevet ovenfor); Vi påpeker imidlertid at du i dette tilfellet ikke kan bruke alle funksjonene på nettstedet fullt ut. Du kan også forhindre innsamlingen av informasjon fra informasjonskapsler og benyttelse av informasjon samlet av Microsoft på nettsiden, samt forhindre behandling av slike data av Microsoft, ved å deaktivere personlige annonser på Microsofts motsetningsside (https://advertise.bingads.microsoft.com/de-de/ressourcen/richtlinien/personalisierte-anzeigen).

22. Paypal 

Personopplysningene som innsamles av oss, sendes videre til transportfirmaet hvor leveransen er bestilt innenfor kontraktens omfang, forutsatt at dette er nødvendig for levering av varene. Overføringen inkluderer bare data som er nødvendige for levering av varene.

For betaling via PayPal, kredittkort via PayPal, direkte debitering via PayPal eller - hvis tilbys - "kjøp på konto" via PayPal, overfører vi betalingsdata til Paypal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter "PayPal"), fortsett. PayPal forbeholder seg ved betalingsmetoder med kredittkort via PayPal, direkte debitering via PayPal eller - hvis tilbudt - "kjøp på konto" via PayPal å utføre en kredittforespørsel. Resultatet av kredittforespørselen med hensyn til den statistiske sannsynligheten for misligholdelse, brukes av PayPal for å avgjøre bestemmelsen av den respektive betalingsmåten. Kredittinformasjonen kan inneholde sannsynlighetsverdier (såkalte scoreverdier). I det omfang poengverdier er inkludert i resultatene av kredittvurdering, er de basert på en vitenskapelig anerkjent matematisk-statistisk prosedyre. Beregningen av poengverdier inkluderer blant annet adressedata. Du kan motsette deg denne behandlingen av dine data dine til enhver tid ved å sende en melding til PayPal. PayPal kan imidlertid fortsatt ha rett til å behandle dine personopplysninger, dersom dette er nødvendig for kontraktsbetaling. Ytterligere personverninformasjon, blant annet for brukte kredittagenturer, henvises til personvernreglene for PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

23. Wufoo 

Når du bruker kontaktskjemaene, blir din e-postadresse, din andre kontaktinformasjon, informasjon om din profesjonelle stilling og informasjonen om din forespørsel samlet inn og behandlet. Dataene samles inn ved hjelp av Wufoo-skjemaetjenesten. Dette behandler og lagrer innholdet du har angitt i et kontaktskjema. Avhengig av det respektive kontaktskjemaet, kan innholdet inneholde følgende: firma, navn, e-postadresse, telefonnummer, foretrukket leverandør, fakturanummer, kredittkortinformasjon, produktinformasjon og andre selvforklarende felt med individuelle henvendelser. Innholdet behandles og lagres bare når du sender inn et skjema. Du finner mer informasjon om Wufoos personvernerklæring her: https://www.wufoo.com/privacy/

24. DIBS

Personopplysningene som innsamles av oss, sendes videre til transportfirmaet hvor leveransen er bestilt innenfor kontraktens omfang, forutsatt at dette er nødvendig for levering av varene. Overføringen inkluderer bare data som er nødvendige for levering av varene.

For betaling via DIBS overfører vi betalingsdata til DIBS Payment Services A/S, Arne Jacobsens Allé 13, 1.TV, 2300 København S, Danmark. DIBS er en del av NETS gruppen Det er en sikker betalingsform, som er godkjent av PBS (Pengeinstitutternes BetalingsSystemer). Ytterligere personverninformasjon henvises til personvernreglene for DIBS: https://www.nets.eu/GDPR


25. Sosiale medier

Vi har en egen side for sosiale medier for å holde kontakten med våre kunder og legge inn nyheter fra vårt firma.

Vi påpeker at data fra brukerne utenfor EU-området kan behandles. Dette kan føre til risiko for brukerne, for eksempel kan håndhevelsen av brukerrettighetene bli vanskeligere. Med hensyn til amerikanske leverandører sertifisert under Privacy Shield, påpeker vi at de er forpliktet til å respektere EUs personvernregler. 

Videre behandles brukernes data vanligvis for markedsundersøkelser og reklameformål. For eksempel kan brukerprofiler opprettes fra brukeradferd og tilhørende brukerinteresser. Brukerprofiler kan i sin tur brukes til å plassere annonser innenfor og utenfor plattformene som tilsynelatende er i tråd med brukerens interesser. For disse formål lagres informasjonskapsler vanligvis på datamaskinene til brukerne, der brukerens oppførsel og interessene til brukerne er lagret. Videre kan data i brukerprofilene lagres uavhengig av hvilke enheter brukerne benytter (spesielt når brukerne er medlemmer på de respektive pplattformene og innlogget der). 

Behandlingen av brukerens personopplysninger er basert på våre legitime interesser i effektiv informasjon av brukere og kommunikasjon med brukere i samsvar med. Art. 6 Para. 1 f GDPR. Hvis brukerne blir bedt om å samtykke i databehandlingen (dvs. avtalen deres, for eksempel med en hake i en avkrysningsboks eller en bekreftelse på en knapp), er det juridiske grunnlaget for behandlingen artikkel 6 Avs. 1 lit. a., Art. 7 GDPR.

For en detaljert beskrivelse av den respektive behandlingen og mulighetene for motsigelse (opt-out), henviser vi til følgende koblede opplysninger fra leverandøren.

Også når det gjelder forespørsler om informasjon og påstand om brukerrettigheter, påpeker vi at disse kan hevdes mest effektivt fra leverandørene. Bare tilbydere har tilgang til dataene til brukerne og kan direkte ta de nødvendige tiltakene og gi informasjon. Hvis du fortsatt trenger hjelp, kan du kontakte oss

| Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) – personverninformasjon: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads og https://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
| Google/YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – personverninformasjon: https://policies.google.com/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
| Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland) – personverninformasjon/Opt-Out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

år dataskyddspraxis är i enlighet med EU: s allmänna dataskyddsförordning (EU GDPR), Federal Data Protection Act (BDSG) och Telemedia Act (TMG).

Stand: 25.08.2020


Liker du cookies?

AL-KO Geräte GmbH og våre partnere trenger ditt samtykke (klikk på "Jeg godkjenner.") for å lagre "cookies" (informasjonskapler) på enheten din (individuell informasjon som IP-adresse, bruker-ID, nettleserinformasjon) for å personliggjøre annonser og innhold, måle effektivitet, og få kunnskap om publikum og produktutvikling. Mer informasjon om samtykke- og innstillingsalternativer er tilgjengelig her. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å klikke på "Avvis informasjonskapsler" på nettstedet vårt.

Databeskyttelse

AL-KO Geräte GmbH samarbeider med partnere som behandler data hentet fra enheten din (sporing av data) for egne formål (for eksempel å lage profiler) / for tredjepartsformål. Av denne grunn trenger vi ditt samtykke til innsamling og videre behandling av disse sporingsdataene. Sporingsdata samles bare når du klikker på "Jeg er enig" -knappen som er angitt på banneret. Partnerne er følgende selskaper: Facebook Ireland Limited, Google Inc., Microsoft Ireland Operations Limited, Outbrain Inc., Criteo SA, The Rocket Science Group LLC.

Ytterligere informasjon om disse partnernes databehandling finner du i personvernerklæringen. Informasjonen er også tilgjengelig via en lenke i banneret.