Råd om miljøvennlig avhending av brukte batterier eller elektrisk og elektronisk utstyr med integrert batteri

Brukte batterier, elektrisk og elektronisk utstyr og medfølgende batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være skadelige for menneskers helse og miljøet hvis de ikke kastes på riktig måte.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en overkrysset søppelbøtte, som symboliserer at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes med usortert husholdningsavfall, men må samles og kastes separat.

 

Noen AL-KO-batterier er merket med den kjemiske betegnelsen Pb (bly). Hvis skiltet Pb vises under søppelbøtten, betyr det at batteriet inneholder mer enn 0,004% bly. Dette er et spesielt skadelig stoff, og det er derfor spesielt viktig at disse batteriene samles inn.

Forhandlere er forpliktet til å ta imot batterier av samme type som de selger. Noen forhandlere kan ha en klebelapp på butikkdøra for at du lettere kan se at de tar imot batterier, men det er ikke alle forhandlere som har denne klebelappen selv om de selger batterier.

Mange forhandlere har egne miljøstasjoner i butikken der du kan levere batteriene. Noen butikker kan ha Batterireturs eske for innsamling av alkaliske batterier. Alkaliske batterier omtales ofte som husholdningsbatterier, og det er disse batteriene du kan kjøpe på f.eks dagligvarebutikker og kiosker.
Det kan være noe restenergi igjen i batteriene når de kasseres, så tape polene på batteriene før du legger dem i esken.

Batterier kan også leveres på kommunale mottaksstasjoner eller mottak for farlig avfall. Det er ulike ordninger i de ulike kommuner, sjekk på sortere.no for din kommune